Nabídka

Realizované projekty

Starší projekty

Poslední novinky

Ocenění ze strany Zlínského kraje

17. 5. 2019

Společnost Technodat Develop byla oceněna jako vítěz ankety Férový zaměstnavatel. Tuto anketu každoročně vyhlašuje Zlínský kraj jako ocenění zaměstnavatelům, kteří se chovají fér ke svým zaměstnancům.
Velmi si tohoto ocenění vážíme a věříme, že férový zaměstnavatel = férový partner, kterým se dlouhodobě snažíme být i pro své zákazníky.
Více informací na stránkách Zlínského kraje.


CRM systém CRMplus verze 5.90

29. říjen, 2018

Vydali jsme novou verzi CRMPLUS 5.90!
Tato aktualizace obsahuje nejen rozšíření základní agendy GDPR, ale i mnoho dalších uživatelských vylepšení.
Bližší informace a popis změn naleznete v našem newsletteru CRMplus.
Pokud máte zájem o nezávaznou prezentaci systému CRMPLUS, případně prezentaci zaměřenou na agendu GDPR v CRMPLUS, neváhejte nás kontaktovat! Jednoduše vyplňte webformulář, který je Vám k dispozici na našich stránkách nebo využijte jiný z námi uvedených kontaktů.


CRM systém CRMplus verze 5.80

8. srpen, 2018

Intenzivně pracujeme na dokončení verze CRMPLUS 5.80, obsahující novou agendu Souhlasy GDPR. Tato agenda umožňuje správu osobních údajů dle nařízení GDPR, které vchází v platnost 25. května 2018. Nová verze systému bude vydána v nejbližších dnech, přesto bychom Vám rádi přiblížili obsah nové agendy již nyní. Důležité informace jsme pro Vás shrnuli do newsletteru GDPR
Pokud systém CRMPLUS zatím nevyužíváte, ale máte zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat!


CRM systém CRMplus verze 5.50

4. květen, 2018

Vydali jsme CRMPLUS 5.50! Seznam novinek


Vydali jsme CRMPLUS 5.50! Popis novinek naleznete v newsletteru.

CRM systém CRMplus verze 5.0

1. únor, 2015

Vyšla přelomová verze 5.0 našeho CRM systému


Nové stránky CRMPLUS

5. květen, 2014

Byla spuštěna nová verze stránek našeho CRM systému CRMPLUS


Představujeme nové logo CRMplus

3. červen, 2013


 

Společné vlastnosti realizovaných systémů

1. Vlastní uživatelské prostředí

Uživatelé mají k dispozici vlastní seznam tzv. pracovních ploch, jejichž počet není nijak omezen, a mezi nimiž lze jednoduše přepínat. Veškerá nastavení při práci se systémem, jako např. velikost a rozmístění jednotlivých oken, rychlé nastavení filtrů, oblíbené položky atd. jsou potom ukládány do aktivní pracovní plochy. Po spuštění systému se uživateli zobrazí posledně použitá pracovní plocha přesně v tom stavu, v jakém systém předtím ukončil.

2. Prezentace dat

Pro prezentaci dat v systémech používáme obecnou mřížku (grid) s rozšířenou funkcionalitou. Díky ní může uživatel například jednoduše definovat viditelnost jednotlivých sloupců a jejich uspořádání. Samozřejmostí je řazení prohlížených údajů kliknutím na název sloupce, je možné sestavit i komplikovanější řadící podmínku přes více sloupců. V datech lze velmi snadno vyhledávat "office" způsobem (Ctrl+F) a to v obou směrech, případně lze využít inkrementálního vyhledávání přímým psaním textu. Další možností je použití tzv. filtru zobrazených údajů na základě uživatelem definované podmínky.

3. Tiskové sestavy

Pro jakékoliv zobrazované údaje si uživatelé mohou vytvářet libovolné tiskové sestavy, které mohou být privátní nebo veřejné (tj. sdílené více uživateli). Základem tiskového subsystému je plnohodnotný generátor tiskových sestav s rozšířenými možnostmi jako tisk čárového kódu, grafů, atd.

4. Přístupová práva

Speciální mechanismus umožňuje definovat elementární přístupová práva až na jednotlivé položky uživatelského rozhraní. Administrátor může nastavovat oprávnění pro konkrétního uživatele, případně celou skupinu uživatelů (členem definované skupiny mohou být nejen uživatelé, ale i jiné skupiny). Přístupová práva lze exportovat/importovat do/ze souboru ve formátu XML.

5. Logování

Důležitou součástí je subsystém pro automatický záznam veškerých činností realizovaných v systému - tzv. logování. Díky němu lze snadno zjistit, který uživatel a kdy provedl jakou operaci. Sledovaná operace přitom nemusí být pouze modifikačního charakteru (úprava dat), ale lze ji chápat naprosto obecně jako například tisk nebo export údajů.

6. Dotazovací aparát, OLAP dotazy

Dotazovací aparát je nadstavba libovolného softwarového systému, umožňující uživateli vytvářet vlastní dotazy nad daty v systému, přesněji v SQL databázích. Vytvářené dotazy mohou mít řadu definovaných parametrů a jejich výsledky jsou potom prezentovány v tabulkové podobě s možností vytváření tiskových sestav (viz předchozí). Zvláštní kapitolou jsou tzv. "OLAP dotazy", jejichž výsledek je zobrazen ve vícerozměrné "OLAP kostce", umožňující další zpracování získaných údajů.

Dotazovací aparát umožňuje uživateli významně rozšiřovat funkcionalitu celého systému bez nutnosti kooperace dodavatele. Lze jej rovněž použít zcela samostatně, jako rozšíření jiného systému, pracujícího nad SQL databází.