Nabídka

Realizované projekty

Starší projekty

Poslední novinky

CRM systém CRMplus verze 5.0

1. únor, 2015

Vyšla přelomová verze 5.0 našeho CRM systému


Nové stránky CRMPLUS

5. květen, 2014

Byla spuštěna nová verze stránek našeho CRM systému CRMPLUS


Představujeme nové logo CRMplus

3. červen, 2013


CRM systém CRMplus verze 4.0

31. květen, 2013

Vyšla verze 4.0 našeho CRM systému - seznam novinek


Nová verze CRM systému CRMfree

18. červenec, 2009

Vyšla dlouho připravovaná nová verze našeho CRM systému zdarma CRMfree.

Více...

 

Společné vlastnosti realizovaných systémů

1. Vlastní uživatelské prostředí

Uživatelé mají k dispozici vlastní seznam tzv. pracovních ploch, jejichž počet není nijak omezen, a mezi nimiž lze jednoduše přepínat. Veškerá nastavení při práci se systémem, jako např. velikost a rozmístění jednotlivých oken, rychlé nastavení filtrů, oblíbené položky atd. jsou potom ukládány do aktivní pracovní plochy. Po spuštění systému se uživateli zobrazí posledně použitá pracovní plocha přesně v tom stavu, v jakém systém předtím ukončil.

2. Prezentace dat

Pro prezentaci dat v systémech používáme obecnou mřížku (grid) s rozšířenou funkcionalitou. Díky ní může uživatel například jednoduše definovat viditelnost jednotlivých sloupců a jejich uspořádání. Samozřejmostí je řazení prohlížených údajů kliknutím na název sloupce, je možné sestavit i komplikovanější řadící podmínku přes více sloupců. V datech lze velmi snadno vyhledávat "office" způsobem (Ctrl+F) a to v obou směrech, případně lze využít inkrementálního vyhledávání přímým psaním textu. Další možností je použití tzv. filtru zobrazených údajů na základě uživatelem definované podmínky.

3. Tiskové sestavy

Pro jakékoliv zobrazované údaje si uživatelé mohou vytvářet libovolné tiskové sestavy, které mohou být privátní nebo veřejné (tj. sdílené více uživateli). Základem tiskového subsystému je plnohodnotný generátor tiskových sestav s rozšířenými možnostmi jako tisk čárového kódu, grafů, atd.

4. Přístupová práva

Speciální mechanismus umožňuje definovat elementární přístupová práva až na jednotlivé položky uživatelského rozhraní. Administrátor může nastavovat oprávnění pro konkrétního uživatele, případně celou skupinu uživatelů (členem definované skupiny mohou být nejen uživatelé, ale i jiné skupiny). Přístupová práva lze exportovat/importovat do/ze souboru ve formátu XML.

5. Logování

Důležitou součástí je subsystém pro automatický záznam veškerých činností realizovaných v systému - tzv. logování. Díky němu lze snadno zjistit, který uživatel a kdy provedl jakou operaci. Sledovaná operace přitom nemusí být pouze modifikačního charakteru (úprava dat), ale lze ji chápat naprosto obecně jako například tisk nebo export údajů.

6. Dotazovací aparát, OLAP dotazy

Dotazovací aparát je nadstavba libovolného softwarového systému, umožňující uživateli vytvářet vlastní dotazy nad daty v systému, přesněji v SQL databázích. Vytvářené dotazy mohou mít řadu definovaných parametrů a jejich výsledky jsou potom prezentovány v tabulkové podobě s možností vytváření tiskových sestav (viz předchozí). Zvláštní kapitolou jsou tzv. "OLAP dotazy", jejichž výsledek je zobrazen ve vícerozměrné "OLAP kostce", umožňující další zpracování získaných údajů.

Dotazovací aparát umožňuje uživateli významně rozšiřovat funkcionalitu celého systému bez nutnosti kooperace dodavatele. Lze jej rovněž použít zcela samostatně, jako rozšíření jiného systému, pracujícího nad SQL databází.